Үйлдвэрлэл

Эхлэл / Үйлдвэрлэл

Монгол туургатны амьдран суух гэр нь манай орны байгаль цаг уур, газар зүйн нөхцөл хийгээд нүүдэлчдийн ахуй соёлтой уялдан үүсч, түүхэн цаг хугацааны хувьд хувьсан боловсронгуй болсоор ирсэн.

Манай үйлдвэр жуулчны бааз, үйлчилгээний болон амины сууц бусад зориулалтаар ашиглаж болох суурин гэр барилгуудыг уламжлалт ба орчин үеийн дизайн, загвараар, өөрсдийн зураг төсөл гүйцэтгэлээр барих, тохижуулах ажлыг хийнэ.

Монгол гэрийн тавилгуудыг сайжруулан хийц, загварыг боловсронгуй болгох, өөрчлөлт нэмэлтүүдийг хийж турших, амьдралд нэвтрүүлэх судалгаа, сургалтын ажлуудыг хийж, гарын авлага, ном гаргана.

Монгол үндэсний бүтээгдэхүүн, хүүхдийн ширээ, сандал, тоглоом, модон сав, суулга, сувинер, бэлэг дурсгалын зүйлс үйлдвэрлэлийг өргөжүүлнэ.

Үйлдвэрийн хүчин чадал сард 35-40 гэрийн иж бүрдлийг тавилгын хамт үйлдвэрлэн нийлүүлэх бололцоотой.

Гэр үйлдвэрлэл

Монгол гэрийн тавилгуудыг сайжруулан хийц, загварыг боловсронгуй болгох, өөрчлөлт нэмэлтүүдийг хийж турших, интерьер дизайн гаргаж амьдралд нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэх.

Дэлгэрэнгүй

Тавилга үйлдвэрлэл

Монгол уламжлалаар хөгжсөн үндэсний үйлдвэрлэл, технологио хөгжүүлэхийн хамт бид орчин үеийн загвар дизайны чиг хандлагыг хослуулан хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн ажиллахыг зорьж байна.

Дэлгэрэнгүй

Захиалгат тавилга

Монгол уламжлалаар хөгжсөн үндэсний үйлдвэрлэл, технологио хөгжүүлэхийн хамт бид орчин үеийн загвар дизайны чиг хандлагыг хослуулан хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн ажиллахыг зорьж байна.

Дэлгэрэнгүй

Гэрийн дагалдах бүтээгдэхүүн

Монгол уламжлалаар хөгжсөн үндэсний үйлдвэрлэл, технологио хөгжүүлэхийн хамт бид орчин үеийн загвар дизайны чиг хандлагыг хослуулан хэрэглэгчдийн хэрэгцээ шаардлагад нийцүүлэн ажиллахыг зорьж байна.

Дэлгэрэнгүй