Уламжлалт гэр

Эхлэл / Уламжлалт гэр

“Модерн Гэр” ХХК нь уламжлалт Монгол гэрийг /2-15 ханат / иж бүрдлийн хамт захиалгаар хийж нийлүүлэх ба захиалагчийн хүсэлтээр өнгө, загварын өргөн сонголттой, нэмэгдэл цонх, зөөлөн эдлэлийн нэмэлт бүрдлүүд, нэмэгдэл хаалга, гэрийн залгаа холбоостойгоор үйлдвэрлэж байна.
Монгол туургатны амьдран суух гэр нь манай орны байгаль цаг уур, газар зүйн нөхцөл хийгээд нүүдэлчдийн ахуй соёлтой уялдан үүсч, түүхэн цаг хугацааны хувьд хувьсан боловсронгуй болсоор ирсэн.
Манай үйлдвэр жуулчны бааз, үйлчилгээний болон амины сууц бусад зориулалтаар ашиглаж болох суурин гэр барилгуудыг уламжлалт ба орчин үеийн дизайн, загвараар, өөрсдийн зураг төсөл гүйцэтгэлээр барих, тохижуулах ажлыг хийнэ.

3-8

3-8 ханат гэр

Монгол туургатны амьдран суух гэр нь манай орны байгаль цаг уур, газар зүйн нөхцөл хийгээд нүүдэлчдийн ахуй соёлтой уялдан үүсч, түүхэн цаг ...

Захиалга
20h

20 ханат гэр

Монгол туургатны амьдран суух гэр нь манай орны байгаль цаг уур, газар зүйн нөхцөл хийгээд нүүдэлчдийн ахуй соёлтой уялдан үүсч, түүхэн цаг ...

Захиалга