Тавилга үйлдвэрлэл

Эхлэл / Тавилга үйлдвэрлэл

Монгол гэрийн тавилгуудыг сайжруулан хийц, загварыг боловсронгуй болгох, өөрчлөлт нэмэлтүүдийг хийж турших, интерьер дизайн гаргаж амьдралд нэвтрүүлэх, үйлдвэрлэх.