Гэрийн дагалдах бүтээгдэхүүн

Эхлэл / Гэрийн дагалдах бүтээгдэхүүн

Манай гэрүүд цэвэр ямбуун дотуур бүрээс, хамгийн сайн чанарын брезентэн бүрээс болон ус нэвтэрдэггүй нано технологийн гадуур цагаан бүрээс, үйлдвэрийн бүрэн угаасан эсгий, цэвэр давуун хөшиг, дээсэн бүслүүр, дээсэн уяануудаас бүрддэг. Захиалагчийн хүсэлт, үнийн уян байдлыг харгалзан материалуудаа өөрчлөх боломжтой.

3-8

3-8 ханат гэр

Монгол туургатны амьдран суух гэр нь манай орны байгаль цаг уур, газар зүйн нөхцөл хийгээд нүүдэлчдийн ахуй соёлтой уялдан үүсч, түүхэн цаг ...

Захиалга
20h

20 ханат гэр

Монгол туургатны амьдран суух гэр нь манай орны байгаль цаг уур, газар зүйн нөхцөл хийгээд нүүдэлчдийн ахуй соёлтой уялдан үүсч, түүхэн цаг ...

Захиалга