Интерьер дизайн

Эхлэл / Интерьер дизайн

Сүүлийн үед гэрийн тохижилт байгалийн гаралтай чимэглэлүүдээр чимэх зэрэг илүү орчин үеийн чиг хандлагыг хэрэглэгчид чухалчилж байна. Модерн Гэр ХХК- нь интерьерийн мэргэжлийн баг хүмүүстэй хамтарч ажилладаг ба хэрэглэгч захиалагчийн хүсэлтээр гэрийн дотор заслыг хийж гүйцэтгэнэ.