Засвар үйлчилгээ

Эхлэл / Засвар үйлчилгээ

Засарын гэмтэлд хамрагдах гэмтэл нь үйлдвэрийн доголдлоос үүдэлтэй барааны гэмтэл байна. Үүнээс шалтгаалан эвдэрсэн эд анги болон түүнийг солих үйлчилгээг үнэ төлбөргүй хийнэ.Захиалагч нь барааг хүлээн авахдаа маш сайн шалгах хэрэгтэй. Хэрэглэгчийн буруугаас үүсэлтэй гэмтлийг зохих төлбөрийн дагуу хийж гүйцэтгэнэ.

Зөвхөн “Модерн Гэр” ХХК-ий бүтээгдэхүүнийг засаж үйлчилнэ.

Орон нутагт засвар хийлгэх бол төлбөрийн тарифаар үйлчилгээ үзүүлнэ.