Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Эхлэл / Бүтээгдэхүүн хүргэлт

Улаанбаатар хот дотор болон хотын ойр гэр авсан захиалагч нартаа гэрийг нь барьж өгөх ажиллагааг бид тогтмол явуулсаар ирсэн билээ. Түүнчлэн олон тооны гэрийг болон эко сайжруулсан гэрийг хөдөө орон нутагт бариулах хүсэлтэй захиалагч нарын хүсэлтийн дагуу хүргэж өгөн барих ажлыг хийж байна. Та бүхний худалдан авсан бүтээгдэхүүнийг захиалгын дагуу захиалсан газарт тань хурдан шуурхай найдвартай хүргэж үйлчилдэг билээ. Олон улсад гарч буй бүтээгдэхүүнийг боож өгөх, мөн дотоодын захиалагч нарт захиалагчын хүсэлтийн дагуу бүтээгдэхүүнээ боолгон хүргүүлэх боломжтой.