Экспорт

Эхлэл / Экспорт

Манай компани монгол үндэснийхээ гэрийг иж бүрэн тавилгын хамт Франц, Герман, Итали, Бельги, Казахстан,Орос Япон, Солонгос, зэрэг дэлхийн олон оронд экспортолж Монгол орныхоо нэгэн үнэт өвийг түгээн дэлгэрүүлэх үйлсэд өөрсдийн хувь нэмрийг оруулж байгаа
Бид үйлчлүүлэгч нартаа экспортын бараа бүтээгдэхүүнийхээ баглаа, боодол, бичиг баримтын бүрдүүлэлт, ачилт тээвэрлэлтийн зуучлалыг хийж үйлчилнэ.
Олон улсад гарч байгаа бүтээгдэхүүний гарал үүсэлийн гэрчилгээ болон бусад дагалдах бичиг баримтын бүрдэлтийг хийж өгч үйлчилдэг.